การตรวจคนเข้าเมือง

[เริ่มเมื่อ 20 ธันวาคม 2021] การแปลงดิจิทัลของการตรวจวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มขึ้นแล้ว!

สวัสดี! การตรวจวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้นยุ่งยากด้วยกระ …

[เริ่มเมื่อ 20 ธันวาคม 2021] การแปลงดิจิทัลของการตรวจวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มขึ้นแล้ว! Read More »